+387 53 961 593       Jug Bogdana 69/15, 74000 Doboj
office@finpos.ba
  • Knjigovodstvene usluge
  • Administrativne usluge
  • Vođenje blagajne - obrada izvoda - obračun plata...
  • Obavljanje platnog prometa - finansijskih izvještaja - kalkulisanje cijena
  • Izrada odgovarajućeg softvera - web aplikacija - web stranica
slide11 slide22 slide23 slide24 slide25
image carousel by WOWSlider.com v6.7

Izmjene zakona o doprinosu za solidarnost (01.01.2016. godine)

Novi Zakon o posebnom doprinosu za solidarnost stupio je na snagu 1. januara 2016. godine. Obveznici doprinosa za solidarnost od sada su:

  • fizička lica koja ostvaruju dohodak od ličnih primanja ili ostali dohodak veći od 500 KM mjesečno u visini 0.4% od neto dohotka
  • i fizička lica koja ostvaruju dohodak po osnovu članstva u upravnim i nadzornim odborima i sl. u visini 5% od neto naknade.

Doprinos za solidarnost od sada u cjelosti pada na teret fizičkog lica.

Zakon o posebnom doprinosu za solidarnost

Izvor: Poreska uprava RS

Izmjene zakona o doprinosima (01.01.2016. godine)

Usvojene su izmjene Zakona o doprinosima koje stupaju na snagu 1. januara 2016. godine. Najveća izmjena se odnosi na samostalne preduzetnike koji će na svoja lična primanja plaćati doprinose na osnovicu koja je najmanje 60% prosječne bruto plate u Republici za prethodni mjesec. Osnovica doprinosa za lica koja samostalno, u vidu osnovnog zanimanja, obavljaju profesionalnu djelatnost (advokati, notari, inženjeri, arhitekte, tumači...) je najmanje prosječna bruto plata u Republici za prethodni mjesec.

Opširnije...